LTC TVM: Case Shell
LTC TVM: Case Shell

Optimale aansluiting bij de werkprocessen
 

Als eigenaar van honderden hectaren grondgebied heeft Shell diverse wegen in eigen beheer. Deze wegen bevinden zich voornamelijk in Pernis, een van de grootste raffinaderijen ter wereld. Dagelijks zijn op het terrein diverse externe partijen actief, voor uiteenlopende werkzaamheden, waaronder aannemers en netbeheerders.


Uit veiligheidsoogpunt dienen deze partijen Shell om toestemming te vragen voordat ze hun activiteiten op het terrein kunnen gaan uitvoeren. Dit proces voor het aanvragen van een vergunning verliep eerder hoofdzakelijk handmatig. Alle aanvragen werden één voor één beoordeeld op impact en veiligheidsrisico’s, en handmatig op een kaart gezet voor de visualisatie. 

Omdat alle aanvragen handmatig verwerkt moesten worden, was dit proces arbeidsintensief. Zeker wanneer je je bedenkt dat het bij Shell Pernis jaarlijks gaat om enkele honderden aanvragen. Daarnaast worden de activiteiten veelvuldig afgestemd met de meldkamer van de brandweer in het geval er calamiteiten ontstaan. Ook de brandweer verwerkt deze activiteiten op hun beurt handmatig in haar eigen systeem. 


De oplossing

Door dit proces van aanvraag en afstemmen van werkzaamheden te automatiseren, heeft Andes de applicatie LTC TVM zodanig doorontwikkeld, dat deze optimaal aansluit bij de werkprocessen van Shell. Voor deze opdracht hebben we het gehele terrein van Shell Pernis gedigitaliseerd. De software (SaaS) is volledig afgestemd op de huidige werkprocessen. Alle vergunningsaanvragen die op het terrein van Shell plaatvinden, worden door de externe partijen aangevraagd via een aparte User Interface. Shell krijgt deze aanvraag binnen en kan deze digitaal afhandelen, om de aanvrager vervolgens toestemming te kunnen geven voor het uitvoeren van de activiteit. Het uiteindelijke doel is om de geplande activiteiten real-time door te sturen naar de meldkamersystemen van de brandweer en andere hulpdiensten. 
 

Het resultaat

  • Verbetering van de veiligheid op het buitenterrein bij Shell Pernis
  • Administratieve lastenverlichting
  • Betere afstemming met de brandweer
  • Reductie van conflicten bij het inplannen van de activiteiten