Koppelingen met zaak- en financiële systemen


LTC kan gekoppeld worden met meerdere zaak- en financiële systemen. 

Een koppeling met een zaaksysteem (op basis van het Standaard UitwisselingsFormaat; StUF) maakt het mogelijk automatisch een zaak aan te maken. De verschillende statussen, de bijlagen, het vergunningsdocument en het logboek zijn voorbeelden van gegevens die vervolgens rechtstreeks vanuit LTC geïmporteerd worden in het betreffende zaaksyteem.
Onlangs hebben we een koppeling gerealiseerd bij gemeente Utrecht. Het gaat hier om de koppeling met het zaaksysteem Squit XO. Aanvragen voor graafwerkzaamheden worden nu via het webformulier van de gemeente ingediend en vervolgens in behandeling genomen via LTC Meldingen & Vergunningen. Een veel efficiëntere manier van werken voor zowel de netbeheerders en nutsbedrijven als de gemeente! 

Een koppeling met een financieel systeem zorgt ervoor dat financiële gegevens vanuit LTC rechtstreeks geïmporteerd worden in het financiële systeem van de gemeente. Zo komen degeneratiekosten en leges op de juiste plaats terecht, en kan de financiële afdeling eenvoudig de verdere afhandeling vanuit het gewenste systeem realiseren.

Hieronder vind je een overzicht van mogelijke koppelingen.