ProRail: betere afstemming en planning tussen wegbeheerder en spoorwegbeheerder

“Het werkproces is inzichtelijker, de afstemming enorm verbeterd.”
Jan Boeve, Bouwmanager ProRail.

Na een succesvolle pilot voor Noord-Holland is ProRail ook in de provincies Utrecht en Flevoland gestart met het melden van spoorwerkzaamheden in LTC W&E. Het toetreden van ProRail tot de LTC-familie maakt het mogelijk om werkzaamheden van wegbeheerders en spoorwegbeheerder beter op elkaar af te stemmen.

Onderstaand een interview met Jan Boeve, Bouwmanager ProRail.

Wat was voor ProRail de aanleiding op zoek te gaan naar een oplossing om de spoorwerkzaamheden te digitaliseren?
Jan: “Voorheen verliep de afstemming en communicatie met externe partijen, zoals wegbeheerders en hulpdiensten, nogal ad hoc. Spoorwerkzaamheden werden ingepland, maar pas kort voor de uitvoering ervan was er contact met alle betrokkenen. Vanwege de enorme drukte op de weg maar ook alle werkzaamheden op het spoor was de behoefte groot om eerder en beter planningen op elkaar af te kunnen stemmen. Vanuit mijn rol als Bouwmanager, waarbij afstemming met externe partijen aan de orde van de dag is, raakte ik bij het interne project betrokken.”

Kun je iets vertellen over de werkwijze en samenwerking?
“Een mooi voorbeeld is de RegieGroep Noord-Holland. In deze groep zijn verschillende partijen vertegenwoordigd, zoals infrabeheerders, wegbeheerders, vervoer- en waterschappen en gemeenten. Omdat nu iedereen met hetzelfde programma werkt, kunnen alle planningen en dus de werkzaamheden, heel eenvoudig met elkaar worden afgestemd en is er een totaaloverzicht op de weg en het spoor. Wanneer er nu spoorwerkzaamheden zijn gepland – waardoor bijvoorbeeld een brugspoor wordt afgesloten of overwegstremmingen ontstaan –  is ook direct inzichtelijk waar eventuele verkeershinder op de weg zal optreden. Bovendien is die informatie ook beschikbaar voor bijvoorbeeld hulpdiensten en busmaatschappijen. De onderlinge samenwerking is hierdoor ontzettend verbeterd. Maar ook de samenwerking met Andes ervaar ik als prettig. Andes is een partij die altijd openstaat voor wensen van de klant. Suggesties voor verbetering geef ik aan bij de accountmanager en die stemt dit vervolgens weer af met de techneuten van Andes. Dat werkt prima, met korte lijntjes.”

Wat vind je de belangrijkste verbetering? 
“De belangrijkste verbetering is dat we nu vooraf onze werkzaamheden richting andere wegbeheerders kunnen aankondigen. Deze maand, in september, is de jaarplanning voor 2018 gereed en wordt alles ingevoerd in LTC, met alle landelijke spoor- en overweggerelateerde werkzaamheden. Dit betekent bijvoorbeeld voor provincie Noord-Holland dat ze ver vantevoren kunnen zien welke conflicten er in de werkzaamheden zijn en waar actie of afstemming moet plaatsvinden. We zijn dan ook erg blij met LTC. Het werkproces is een stuk inzichtelijker geworden, maar ook de afstemming en communicatie met alle betrokken partijen is verbeterd. Momenteel vindt er nog afstemming plaats over de selecteerbaarheid van het spoorwegennet in LTC, bij de invoer van blokkades en omleidingen. Hiermee is direct zichtbaar waar de stremming zit en daarmee ook de hinder voor het verkeer. Ik kan niet anders dan zeggen dat ik positief ben over Andes/LTC en wat hun software ons – maar ook de partijen waar wij mee samenwerken – heeft opgeleverd.”

Download klantcase