Provincie Limburg: de unieke buslijnenfunctionaliteit in LTC

” De buslijnenfunctionaliteit geeft de vervoerder vroegtijdig inzicht in de komende verstoringen en de consequenties voor hun bedrijfsvoering.”
Deborah Bekkers, Adviseur Mobiliteit, Provincie Limburg

Sinds kort is het mogelijk om ook de routes van stads- en streekbussen op te nemen in de LTC W&E-applicatie. Provincie Limburg maakt gebruik van deze Buslijnenfunctie. We stelden enkele vragen aan Deborah Bekkers, Adviseur mobiliteit, om erachter te komen hoe de eerste klantcases van deze provincie zijn.

Wat karakteriseert de bereikbaarheid in de provincie Limburg?
Dit hangt erg van het gebied af. In het buitengebied ben je afhankelijk van eigen vervoer, maar als dat niet meer gaat gebruik je het openbaar vervoer (OV). We willen de kwaliteit van het OV zo goed mogelijk in stand houden – ook in het buitengebied. De buslijnen rijden daar minder intensief dan in een verstedelijkt gebied, dus alternatieven zijn belangrijk. De A2 is een belangrijkste verkeersader die Noord met Zuid Limburg verbindt. Met de spitsstrook erbij is de bereikbaarheid nog voldoende. Problemen hier leiden tot problemen in een groot gebied.

Tegen welke uitdagingen loopt de provincie Limburg aan rond bereikbaarheid?
Naast de bereikbaarheid van buitengebieden middels het OV maken de vele grote evenementen en wielerrondes het in Limburg soms een uitdaging om alles op elkaar af te stemmen. Zeker als de data van de evenementen niet tijdig bekend zijn bij de wegbeheerders of als intern onvoldoende informatie gedeeld wordt. Een minder robuust autosnelwegennetwerk maakt je kwetsbaar. Dat betekent dat bij een calamiteit ook het regionale netwerk veel hinder ondervindt.

Wat is bij het oplossen van die problemen de belangrijkste toegevoegde waarde van de buslijnenfunctionaliteit in LTC W&E?
De buslijnenfunctionaliteit geeft de vervoerder vroegtijdig inzicht in de komende verstoringen en de consequenties voor hun bedrijfsvoering. 

Waarom heeft Provincie Limburg juist voor deze functionaliteit gekozen?
De buslijnen zijn een vast gegeven en daarom ons inziens makkelijk inzichtelijk te maken op de kaart. Zo kan tijdig de mate van hinder voor de busdienst worden ingeschat en wordt hierover in overleg gegaan met het projectteam.

Wat heeft de buslijnenfunctionaliteit in LTC de provincie opgeleverd?
De vervoerder heeft meer profijt van de viewer. Ze behouden makkelijker het overzicht. Zij nemen actief deel aan de afstemmingsoverleggen. Zo groeit ook onder wegbeheerders en aannemers het besef van de impact van verstoringen op de bedrijfsvoering van de vervoerder en de kosten die dit met zich meebrengt. 

Zijn er verbeterpunten en/of toekomstige behoeften?
Provincie Limburg heeft bij Andes aangegeven dat het instellen van de aandachtgebieden voor de buslijnen nog verbeterd kan worden. We zouden het liefst een geautomatiseerd bericht ontvangen als ze geraakt worden. Daarnaast verstoren de icoontjes van de bushaltes nu het beeld; het zou beter zijn als ze ‘uit’ en ‘aan’ kunnen, en qua grootte zich aanpassen bij het inzoomen op de kaart. Andes is bezig deze functionaliteit nog gebruiksvriendelijker te maken voor ons als gebruiker. Een andere behoefte is om informatie m.b.t. evenementen nog vollediger in LTC op te kunnen nemen.

Download klantcase