Verkeersmaatregelen voor industriële partners

Volledig afgestemde werkprocessen met LTC TVM

Op grote industrieterreinen met wegen in eigen beheer zijn vaak dagelijks verschillende externe partijen, waaronder aannemers en netbeheerders actief.

Handmatig en arbeidsintensief
Voordat ze hun activiteiten op het terrein kunnen gaan uitvoeren, moeten deze partijen de terreinbeheerder, uit veiligheidsoogpunt, om toestemming vragen. Deze vergunningsaanvragen werden vaak één voor één beoordeeld op impact en veiligheidsrisico’s, en handmatig op een kaart aangegeven. Omdat zo honderden aanvragen handmatig verwerkt moesten worden, was dit proces arbeidsintensief. Daarnaast moesten de activiteiten op het terrein veelvuldig met de meldkamer van de brandweer worden afgestemd, voor het geval dat er calamiteiten zouden ontstaan. Vervolgens verwerkte ook de brandweer deze activiteiten handmatig in haar eigen systeem.

De oplossing
Met LTC Tijdelijke VerkeersMaatregelen (LTC TVM) heeft Andes de applicatie geleverd die optimaal aansluit bij de werkprocessen op industrie- en andere fabrieksterreinen. Het proces van aanvragen en afstemmen van werkzaamheden verloopt daardoor volledig geautomatiseerd. Voor een van onze
opdrachtgevers hebben we het gehele industrieterrein gedigitaliseerd, waarbij de software (SaaS) volledig is afgestemd op de huidige werkprocessen. Alle vergunningen voor werkzaamheden die op het terrein plaatsvinden, worden door de externe partijen aangevraagd via een aparte User Interface.
De terreinbeheerder krijgt de aanvraag binnen en kan deze digitaal afhandelen, om de aanvrager vervolgens toestemming te geven voor het uitvoeren van de activiteit. Het uiteindelijke doel is om de geplande activiteiten real-time door te kunnen sturen naar de meldkamersystemen van de brandweer en andere hulpdiensten.

Het resultaat

 • Veiligheid
  Verbetering van de veiligheid op het buitenterrein
 • Soepele administratie
  Administratieve lastenverlichting
 • Afstemming hulpdiensten
  Geplande activiteiten worden real-time doorgestuurd naar alle hulpdiensten
 • Minder conflicten
  Reductie van conflicten bij het inplannen van de activiteiten
Download klantcase