Software voor Industrie

Verkeersmaatregelen voor industriële partners

Op grote industrieterreinen met wegen in eigen beheer zijn vaak dagelijks verschillende externe partijen, waaronder aannemers en netbeheerders actief.

Handmatig en arbeidsintensief
Voordat ze hun activiteiten op het terrein kunnen uitvoeren, moeten deze partijen de terreinbeheerder, uit veiligheidsoogpunt, om toestemming vragen. Deze vergunningsaanvragen worden vaak één voor één beoordeeld op impact en veiligheidsrisico’s en handmatig op een kaart aangegeven. Een erg arbeidsintensief proces.

De oplossing
LTC

Voor een van onze opdrachtgevers hebben we bijvoorbeeld het gehele industrieterrein gedigitaliseerd. Alle vergunningen voor werkzaamheden die op het terrein plaatsvinden, worden door de externe partijen aangevraagd via een aparte User Interface. De terreinbeheerder krijgt de aanvraag binnen en kan deze meteen digitaal afhandelen om de aanvrager vervolgens toestemming te geven voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Het uiteindelijke doel is om de geplande activiteiten real-time door te kunnen sturen naar de meldkamersystemen van de brandweer en andere hulpdiensten. Zo draagt LTC bij aan het verbeteren van de veiligheid op het buitenterrein.