Software voor IndustrieLTC TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
Op grote industrieterreinen met wegen in eigen beheer zijn vaak dagelijks verschillende externe partijen, waaronder aannemers en netbeheerders actief. Voordat ze hun activiteiten op het terrein kunnen gaan uitvoeren, moeten deze partijen de terreinbeheerder, uit veiligheidsoogpunt, om toestemming vragen. Deze vergunningsaanvragen worden vaak één voor één beoordeeld op impact en veiligheidsrisico’s, en handmatig op een kaart aangegeven. Een erg arbeidsintensief proces.

LTC Tijdelijke VerkeersMaatregelen (LTC TVM) sluit optimaal aan bij de werkprocessen op industrie- en andere fabrieksterreinen. Het proces van aanvragen en afstemmen van werkzaamheden verloopt daardoor volledig geautomatiseerd. Voor een van onze opdrachtgevers hebben we het gehele industrieterrein gedigitaliseerd, waarbij de software (SaaS) volledig is afgestemd op de huidige werkprocessen. Alle vergunningen voor werkzaamheden die op het terrein plaatsvinden, worden door de externe partijen aangevraagd via een aparte User  Interface. De terreinbeheerder krijgt de aanvraag binnen en kan deze digitaal afhandelen, om de aanvrager vervolgens toestemming te geven voor het uitvoeren van de activiteit. Het uiteindelijke doel is om de geplande activiteiten real-time door te kunnen sturen naar de meldkamersystemen van de brandweer en andere hulpdiensten.

Voordelen voor industrie:

  • Verbetering van de veiligheid op het buitenterrein.
  • Geplande activiteiten worden real-time doorgestuurd naar alle hulpdiensten
  • Administratieve lastenverlichting
  • Enorme tijd- en kostenbesparing