Software voor Overheid

Software voor Overheid


LTC MELDINGEN & VERGUNNINGEN

Dagelijks wordt er veel werk verricht aan de ondergrondse infrastructuur. Bij graafwerkzaamheden kan het voorkomen dat er verkeershinder ontstaat, dat er schade aan het terrein wordt aangetroffen of dat er geen melding is gedaan. Door het proces rondom graafwerkzaamheden te automatiseren met LTC Meldingen & Vergunningen (LTC M&V), krijg je meer grip op de aanvraag, uitvoering en administratieve afhandeling van alle werkzaamheden aan kabels en leidingen. Aannemers en netbeheerders dienen de aanvraag voor een graafvergunning zelf in de applicatie in. De gemeente hoeft deze aanvraag alleen nog maar af te stemmen met collega’s en daarna goed- of af te keuren. Bovendien support LTC M&V het combiwerken (het combineren van verschillende werken), door op hetzelfde moment te graven voor verschillende doeleinden. Met als groot voordeel dat kosten en administratieve lasten worden beperkt.

Maar in de planning draait het om meer dan graafwerkzaamheden. Ook bovengrondse wegwerkzaamheden en drukbezochte evenementen kunnen van invloed zijn. Door LTC applicaties met elkaar te koppelen, krijg je een compleet overzicht van alle werkzaamheden en voer je als wegbeheerder pas echt regie binnen de openbare ruimte!

Benieuwd naar een verhaal uit de praktijk? Lees meer over LTC M&V bij Gemeente Den Haag.

Voordelen:

  • Efficiënt en volledig geautomatiseerd meldingen en vergunningen verwerken.
  • Mogelijkheid om data uit te wisselen met andere afdelingen en systemen
  • Unieke koppeling met externe systemen: financiële systemen, zaaksystemen en GIS​
  • Meer inkomsten uit degeneratievergoedingen en leges​​​

LTC TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
Een tijdelijke verkeersmaatregel is bij­voor­beeld nodig als de weg moet worden afgesloten voor graafwerkzaamheden, als er een groot evenement plaatsvindt, of bij onderhoud aan bijvoorbeeld een weg of brug. Voor het nemen van verkeersmaatregelen moet de aannemer of het nutsbedrijf toestemming aanvragen bij een gemeente of provincie.

Met LTC Tijdelijke VerkeersMaatregelen kunnen gemeenten, provincies en aannemers op een transparante en prettige manier  samenwerken. Alle aanvragen voor tijdelijke verkeersmaatregelen worden op eenzelfde manier verwerkt en uitgewisseld. In de praktijk betekent dit dat het indienen van een aanvraag door een aannemer, maar ook het afstemmen, goedkeuren en verlenen van een vergunning, via één systeem gebeurt. Dit levert enorme tijdwinst op. Bovendien verbetert het de afstemming en kwaliteit van de dienstverlening en stimuleert het de samenwerking met aannemers en andere betrokkenen.

Benieuwd naar een verhaal uit de praktijk? Lees meer over LTC TVM bij Gemeente Woerden of Provincie Zuid-Holland.

Voordelen:

  • Eén actueel overzicht van alle werkzaamheden van aannemers en overige partijen
  • Aannemers dienen de aanvragen zelf in de applicatie in. De gemeente hoeft deze alleen nog maar af te stemmen en daarna goed- of af te keuren.
  • Als alle werken inzichtelijk zijn, stimuleert dit de samenwerking en voorkomt het conflicten.

LTC WEGWERKZAAMHEDEN & EVENEMENTEN
Met LTC Wegwerkzaamheden & Evenementen (LTC W&E) kunnen wegbeheerders hun planning optimaal beheren, afstemmen en communiceren. Deze applicatie geeft één overzicht van alle geplande wegwerkzaamheden en evenementen op een geografische kaart. Ook de omleidingsroutes binnen een regio worden direct inzichtelijk gemaakt en automatisch afgestemd met betrokken partijen. De informatie kan heel eenvoudig via een gemeentelijke website worden gedeeld. Maar het is ook mogelijk om informatie ‘op maat’ te delen met een specifieke doelgroep, zoals OV-bedrijven en hulpdiensten. In LTC W&E selecteer je bijvoorbeeld alle werkzaamheden en evenementen die hulpdiensten kunnen belemmeren, waarna je ze opslaat in het gewenste bestandstype. Met één druk op de knop ontvangen de hulpdiensten zo periodiek een overzicht van alle afsluitingen in een betreffende regio.
Een groot voordeel van het werken met LTC W&E is dat de informatie maar één keer hoeft te worden ingevoerd om deze vervolgens eindeloos te kunnen delen. Dat is nog eens efficiënt (samen)werken!

Benieuwd naar een verhaal uit de praktijk? Lees hier meer over LTC W&E bij Gemeente Utrecht.

Voordelen: 

  • Totaaloverzicht van alle actuele en geplande werkzaamheden via één platform.
  • Heldere afstemming: intern en met andere wegbeheerders, ook buiten de gemeente
  • Real-time informatie delen met alle betrokkenen