Het LTC Platform

Met meer dan 4000 actieve gebruikers is LTC doorontwikkeld tot een krachtig nationaal – en sinds kort ook internationaal – platform voor de procesbegeleiding van aanvraag, afstemming en administratieve verwerking van activiteiten in de openbare ruimte.

Het LTC Platform is opgebouwd uit drie verschillende applicaties: LTC Wegwerkzaamheden & EvenementenLTC Meldingen & Vergunningen en LTC Tijdelijke VerkeersMaatregelen.
Deze applicaties worden ingezet om verschillende werkprocessen te optimaliseren en automatiseren, en maken gebruik van eenzelfde architectuur. Hierdoor kunnen gegevens tussen de verschillende applicaties eenvoudig en tweezijdig worden uitgewisseld. Dat vergemakkelijkt de regievoering, het combineren van verschillende werkzaamheden, de afstemming met onder andere nutsbedrijven en netbeheerders, en het delen van deze informatie met hulpdiensten, OV-aanbieders of burgers. De informatie kan ook nog eens heel eenvoudig worden uitgewisseld met externe zaak- en financiële systemen.

De belangrijkste voordelen:

  • Eén overzicht met alle actuele en geplande werkzaamheden in de openbare ruimte
  • Optimalisatie van de bestaande werkprocessen (digitaal aanmelden en afhandelen van alle werkzaamheden in de openbare ruimte)
  • Heldere afstemming en communicatie, binnen en buiten de gemeente- of provinciegrens
  • De informatie is eenvoudig te koppelen aan externe zaak- en financiële systemen