LTC LIVE

De Nederlandse overheden werken er hard aan Nederland mobiel te houden. Het bieden van betrouwbare reisinformatie is daarbij van steeds groter belang. LTC LIVE helpt hierbij: met één druk op de knop kan de in LTC W&E ingevoerde verkeersinformatie met alle weggebruikers worden gedeeld. Real-time en overzichtelijk, via je eigen (gemeentelijke) website.

HOE ZIET HET ER UIT?

LTC LIVE bestaat uit een grote overzichtelijke kaart, een duidelijke activiteitenlijst en aanvullende opties zoals een multimodale routeplanner (die rekening houdt met de in LTC W&E ingevoerde werkzaamheden), social media functionaliteiten, Google Street View en de optie om bijlagen toe te voegen aan ingevoerde activiteiten.

LTC LIVE IN HET KORT:

  • ​Weergave op een grote overzichtelijke kaart en via Google Street View
  • Geïntegreerde multimodale routeplanner voor de snelste manier van reizen
  • Alternatieve routeadviezen bij werkzaamheden op de geplande route
  • Een unieke social media-koppeling per ingevoerde activiteit
  • Toevoegen van bijlagen voor publiek gebruik (bv. bewonersbrieven)
  • Publicatie van aanvullende verkeersinformatie (bv. informatie over parkeren, OV)