LTC Meldingen & Vergunningen

Dagelijks wordt er veel werk verricht aan de ondergrondse infrastructuur. Bij graafwerkzaamheden kan het voorkomen dat er verkeershinder ontstaat, dat er schade aan het terrein wordt aangetroffen of dat er geen melding is gedaan.

Door het proces rondom graafwerkzaamheden te automatiseren met LTC Meldingen & Vergunningen (LTC M&V), krijg je meer grip op de aanvraag, uitvoering en administratieve afhandeling van alle werkzaamheden aan kabels en leidingen. Bovendien support LTC M&V het combiwerken (het combineren van verschillende werken), door op hetzelfde moment te graven voor verschillende doeleinden. Met als groot voordeel dat kosten en administratieve lasten worden beperkt.

De planning van werkzaamheden bestaat echter niet alleen uit ondergrondse graafwerkzaamheden. Ook wegwerkzaamheden en drukbezochte evenementen kunnen van invloed zijn. Met de koppeling tussen LTC M&V en de applicatie LTC W&E (Wegwerkzaamheden & Evenementen) voer je als wegbeheerder pas echt de regie binnen de openbare ruimte!

VOORDELEN VOOR GEMEENTEN

  • Efficiënt en volledig geautomatiseerd programma voor verwerking van meldingen en vergunningen
  • Mogelijkheid om data uit te wisselen met andere (zaak)systemen
  • Unieke koppeling met LTC W&E voor volledige inzage in activiteiten in de openbare ruimte
  • ​Meer inkomsten uit degeneratiekosten en leges

VOORDELEN VOOR NETBEHEERDERS

  • Centraal platform voor het aanvragen van vergunningen en het indienen van meldingen
  • Gebruiksvriendelijke webapplicatie speciaal voor netbeheerders: de LTC M&V app
  • Volledig overzicht in de status van meldingen en vergunningen, met archieffunctie
  • Duidelijk financieel overzicht: geen discussie over facturen
Bekijk hier de brochure Bekijk hier de film