Efficienter werken voor gemeente Stadskanaal

Koppeling tussen JOIN en LTC M&V

Gemeente Stadskanaal werkt al even met LTC Meldingen & Vergunningen. Vanuit een stuk wettelijke verplichting houdt de gemeente dossiers bij van de verleende vergunningen en archiveert deze in het zaaksysteem DECOS JOIN. Hoe makkelijk zou het zijn om de data van beide applicaties met elkaar te kunnen uitwisselen!

Gemeente Stadskanaal is samen met DECOS en Andes om tafel gegaan met als resultaat een koppeling tussen beide applicaties op basis van een standaard uitwisselingsformaat (StUF-koppeling). Samen is bepaald welke informatie, op welk moment, vanuit LTC naar JOIN moet worden gestuurd. Ook wordt er informatie vanuit JOIN naar LTC gestuurd. Het zaaknummer dat in JOIN wordt aangemaakt komt namelijk ook in LTC te staan. De gemeente kan zo de volledige aanvraag voor een vergunning of instemming afhandelen in LTC, waarbij de relevante informatie automatisch in het zaaksysteem wordt gezet. Hoe handig is dat!

Stadskanaal voldoet hiermee aan de wettelijke verplichtingen voor bewaartermijnen. Bovendien gaat, door de verminderde kans op fouten, ook nog eens de kwaliteit van het werk omhoog. Net als de efficiency!