Floating Car Data in LTC

Als wegbeheerder is het belangrijk om volledig inzicht te hebben in de bereikbaarheid en beschikbaarheid van je wegennetwerk. Het LTC Platform helpt je hierbij en zorgt voor een totaaloverzicht van alle geplande werken, evenementen en andere obstructies binnen jouw gemeente.

Data vergelijken
De plandata kan nog betrouwbaarder worden gemaakt door deze te toetsen aan de werkelijke situatie met behulp van Floating Car Data. Aan de hand van voertuigverplaatsingsgegevens kan worden gezien of een weg, die volgens planning nog is afgesloten, tóch al wordt gebruikt.

Maar natuurlijk zijn er meer toepassingen denkbaar voor het gebruik van Floating Car Data. We hebben het mogelijk gemaakt om deze actuele bron van informatie te tonen in LTC en te combineren met de reeds aanwezige plandata.

Wil je hier meer over weten? Graag gaan we samen in gesprek over de mogelijke toepassingen hiervan. Bel 088-2100330 of stuur een mail naar: info@ltcworld.com.

FloatingCarData in LTC