Gemeente Den Haag : slimme regie in de openbare ruimte

Gebouw Gemeente Den HaagSinds november 2017 maakt Gemeente Den Haag gebruik van de software applicatie LTC Meldingen & Vergunningen (LTC M&V) voor
het afstemmen van werkzaamheden die op lokaal niveau in de openbare ruimte worden uitgevoerd.
Lizza Duijverman, projectleider Stadsregie, en Peter van der Meer, projectleider Dienst Publiekszaken, delen hun ervaringen.

Security en informatieveiligheid
Bij de implementatie van de software speelden ‘security’ en ‘informatieveiligheid’ een belangrijke rol. Aan de hand van de gestelde beveiligingseisen die Gemeente Den Haag hanteert ten aanzien van onder andere hosting in de cloud, is Andes intensief en diepgaand bevraagd op dit belangrijke actuele onderwerp. Andes heeft de test prima doorstaan en de keuze voor LTC was gemaakt.

De oplossing
Aannemers, netbeheerders en interne diensten kunnen met LTC graafwerkzaamheden in de openbare ruimte van de gemeente melden.
LTC wordt daarnaast gebruikt voor de aanvraag en behandeling van ‘takelvergunningen’. Het belangrijkste voordeel van LTC is dat wegbeheerders inzicht hebben in alle werkzaamheden en takelvergunningen in hun eigen stadsdeel.
Voor het afstemmen van werkzaamheden die betrekking hebben op de regionale hoofdroutes werd al langer van LTC gebruikgemaakt met
de applicatie LTC Wegwerkzaamheden & Evenementen (LTC W&E). Niet alleen Gemeente Den Haag maar ook de andere wegbeheerders
uit de regio – zoals omliggende gemeenten, provincie en Rijkswaterstaat – werken hiermee.
De wegbeheerders delen de informatie met de weggebruikers middels open data. Alle wegafsluitingen en omleidingen worden in de module ‘LTC LIVE’ getoond, waardoor de weggebruikers zo nodig voor vertrek hun route al kunnen aanpassen en onderweg niet voor vervelende verrassingen komen te staan.

Toezicht en handhaving
Naast LTC W&E en LTC M&V is de gemeente ook gestart met de LTC M&V Web Client. Toezichthouders kunnen met deze app direct
zien of een aannemer met of zonder vergunning aan het werk is. Daarnaast kunnen toezichthouders op locatie de materialen invoeren
in het systeem. Deze materiaalgegevens worden door de gemeente gebruikt voor het declareren van vergoedingen voor het opbreken van de
wegverhardingen door bedrijven waaraan vergunningen zijn verleend. Omdat alles nu digitaal wordt verwerkt, scheelt dit de gemeente
veel tijd.

Al met al een mooi resultaat voor de samenwerkende diensten DSB (Stadsregie) en DPZ (Stadsdelen & Wijken) van Gemeente Den
Haag. Door slim samen te werken, profiteert uiteindelijk de stad van deze gebundelde informatieverstrekking. En voert Gemeente Den Haag pas echt regie in de openbare ruimte!