Tijdelijk een steiger, hoogwerker of container plaatsen?

Eenvoudig melden via een webformulier. Voor particulieren en bedrijven!

We zijn dagelijks bezig om het gebruik van LTC zo eenvoudig mogelijk te maken. Een mooi voorbeeld hiervan is de functionaliteit die we recent voor gemeente Den Haag hebben ontwikkeld.

Niet alle activiteiten die hinder voor de openbare ruimte opleveren zijn vergunningplichtig. Soms volstaat het doen van een melding. Bijvoorbeeld als een deel van de stoep, weg of parkeervak wordt gebruikt voor de plaatsing van een steiger of container. Dit meldingsproces hebben we voor de gemeente Den Haag geautomatiseerd via een webformulier.

Gemeente Den Haag heeft in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vastgesteld dat voor bovengenoemde meldingen een minimale indientermijn geldt van 24 uur. Indien je hier aan voldoet, wordt de melding altijd goedgekeurd. Door in te loggen en dit formulier in te vullen, kan de aanvrager of melder heel eenvoudig melding doen van de werkzaamheden. De melding komt automatisch in LTC en verschijnt ook op de bereikbaarheidskaart in LTC LIVE.
Zo heeft niet alleen de wegbeheerder maar ook de burger altijd een up-to-date overzicht van de bereikbaarheid in de stad Den Haag.

Maar ook het (eenmalig) aanvragen van een inlogaccount voor de aanvrager/melder is eenvoudiger geworden. Dit gebeurt namelijk online en wordt direct automatisch gegenereerd. Hoe simpel is dat!

Kortom; deze nieuwe LTC-functionaliteit maakt het meldingsproces voor de gemeente én de aanvrager een stuk makkelijker!

SteigersContainers