Meerjarenplan Tilburg als extra kaartlaag in LTC

WFS kaartlagen in LTC

Als regievoerder is de gemeente, voor het beoordelen van aanvragen en activiteiten in de openbare ruimte, afhankelijk van steeds meer informatie. LTC is voor Tilburg niet alleen een bron van informatie gebleken, maar ook een uitstekend platform om informatie te tonen en delen. Ook als die informatie afkomstig is van een externe bron.

Middels WFS kaartlagen worden nu ook de bomen en kunstwerken (bruggen, tunnels etc.) die in Tilburg bekend zijn als extra kaartlaag in LTC getoond. Hierdoor kan de gemeente aanvragen nog beter beoordelen en werken nog beter plannen. Ook aanvragers van vergunningen of verkeersmaatregelen kunnen over deze kaartlagen beschikken. Zo is de aanvraag nog beter af te stemmen op de lokale situatie. Daarnaast wordt ook de meerjarenplanning (MJP) van Tilburg in LTC Wegwerkzaamheden & Evenementen geladen. Ook dit gaat met behulp van een WFS.
Het meerjarenplan geeft inzicht in de lange termijnplanning van werken, ook van andere afdelingen binnen de gemeente. Door deze planning in bewerkbare activiteiten in LTC te laden, kan de gemeente nog beter plannen. En ook aanvragende partijen hebben inzicht in de planning zodra deze definitief is.

Het feit dat alle informatie binnen eenzelfde applicatie zichtbaar is zorgt voor een efficiënte manier van werken. Dat is pas echt regie voeren in de openbare (Tilburgse) ruimte!