Andes

Andes, de ontwikkelaar van LTC, is leverancier van innovatieve geografische software voor b2b en b2g.

Andes werkt sinds 1989 samen met haar klanten aan innovatieve software en (maatwerk) datasets voor ruimtelijke vraagstukken. Met digitale werkprocessen en perfecte systeemintegratie verbinden wij professionals zodat zij het verschil kunnen maken.

Met LTC biedt Andes een internationaal platform voor de procesbegeleiding van aanvraag, afstemming en administratieve verwerking van werkzaamheden in de openbare.

Meer weten over het totaalpakket aan diensten van Andes? Ga naar www.andes.nl.